Bloggsvar: “Jag är en blind ledarhund”

Per svarar på ett blogginlägg från Privata Affärer som diskuterar huruvida det är en belastning eller tillgång att inte kunna allt. Per är övertygad om att svenska företag i större utsträckning borde anlita experter för att göra delar av arbetet ist för att göra något halvhjärtat själva.