Don’t let your ego run your business

Considering how often I refer to poker when I write my blog posts I should maybe write a book about how the same skills are used to become a successful poker player as to become a successful entrepreneur. While waiting for me to start that project however, let me give you another very important (yet 

Continue reading …

Bloggsvar: “Jag är en blind ledarhund”

Per svarar på ett blogginlägg från Privata Affärer som diskuterar huruvida det är en belastning eller tillgång att inte kunna allt. Per är övertygad om att svenska företag i större utsträckning borde anlita experter för att göra delar av arbetet ist för att göra något halvhjärtat själva.

Svag dollar bekymmer för svenska affiliates

Per funderar över hur svenska affiliates ska övervinna problemen som en vikande USD för tillfället skapar. Inlägget innehåller många fina ord och teorier om hur vissa blir förföljda och andra flyr till länder med lägre skatt för att komma undan en luddig lagstiftning. Det hela avslutas dramatiskt med en uppmaning att få upp ögonen för rätt personer så att vi kan få en stärkt affiliatemarknad även i Sverige!