Intressant från SVT

Ibland kan det kännas som om de traditionella medierna är lite långsamma med att reagera på vad som händer på Internet och har en slags inbyggd tröghet. Idag i SVT:s morgonprogram diskuterade man “sociala medier” och dess roll i skolan. Denna inbyggda tröghet visade sig faktiskt inte främst hos programledaren som verkade ha gjort ett ganska bra jobb med att lära sig mer vad det handlar om, utan hos lärarförbundets representant. Kanske inte så konstigt med tanke på att hon själv hävdar att 75% av alla lärare saknar en dator hemma, vilket är oerhört skrämmande om det stämmer. Programledaren försökte få in inlägg om att man kanske borde ha “facebook på schemat” och jag tolkade det som att hon ställde frågan om man inte borde lära eleverna om dessa fenomen som är så viktiga för deras vardag så att de är rustade för faror som kan uppkomma med dem. Ett i mina ögon lovvärt försök och klart intressant debattämne.

Tyvärr verkade detta helt gå förbi de som skulle debattera saken och de fick det till huruvida facebook skulle tillåtas under skoltid och hur viktigt det var att förnya skolan som arbetsplats. No shit! Jag växte upp och gick i skolan innan det hade blivit helt accepterat att alla hade datorer hemma. Jag brukade gå till min morfar som hade en dator när jag ville spela datorspel eller skriva något, och våra lärare var väldigt stolta över att vi hade en dator i varje klassrum. På den tiden (det är 20 år sedan jag började skolan) tycker jag att det var acceptabelt att det fanns denna tröghet, men idag när så oerhört mycket kretsar kring IT-samhället tycker jag att det är skrämmande att höra om att 75% av lärarna inte har en dator hemma, och att de enda som driver saker som facebook och IT-lära är några få “eldsjälar” som det uttrycks i programinslaget.

Från ett ämne till ett annat så var det ytterligare ett intressant inslag på SVT igår. Det var SVT Östnytt som rapporterade om att Unibet stämt staten pga. orättvisa regler om spelreklam. Idag är det endast statliga Svenska Spel som får annonsera i Sverige, något de stora TV-kanalerna går omkring genom att vara registrerade i Storbritannien och som tidningarna skiter i då det vite de får för annonseringen understiger intäkterna från spelbolagen. Unibet kräver förvisso ersättning för förlorad inkomst som följd av detta marknadsföringsförbud, men det är inte pengarna man i första hand är ute efter utan en förändring av reglerna. Enligt inslaget har det två gånger tidigare avgjorts liknande frågor i rätten där domstolen har dömt till statens fördel båda gångerna.

Detta är ytterligare ett exempel på en tröghet i samhället som inte borde finnas där. Jag kan hålla med om att det behövs någon slags reglering av spelreklamen, precis som för alkoholreklam, men genom att spendera så oerhört mycket pengar på sponsring och egen marknadsföring som Svenska Spel gör så tar man bort det “skyddsincitament” man hävdar som grund för förbudet. Jag började för många år sedan skriva min C-uppsats på ämnet hur marknadsföringsförbudet drabbat spelbolagen men den blev av olika anledningar inte färdig. Intressant att se att någon tar upp tråden där jag aldrig började och jag är inte förvånad över att det är Unibet som gör det. De har länge kämpat mot monopolet öppet och det har gett dem mycket bra PR, något de också varit väldigt skickliga på. Det ska bli intressant att följa domstolens beslut denna gång med.

Källor: Jag har ännu inte hittat klippet på SVTs hemsida angående diskussionen om Twitter men den kommer förhoppningsvis upp under dagen. Inslaget i Östnytt kan ni se här

Leave a Reply