Svag dollar bekymmer för svenska affiliates

Per funderar över hur svenska affiliates ska övervinna problemen som en vikande USD för tillfället skapar. Inlägget innehåller många fina ord och teorier om hur vissa blir förföljda och andra flyr till länder med lägre skatt för att komma undan en luddig lagstiftning. Det hela avslutas dramatiskt med en uppmaning att få upp ögonen för rätt personer så att vi kan få en stärkt affiliatemarknad även i Sverige!