Monday morning

You know one of those mornings when you think that someone is joking with you when the alarm bell is ringing in the morning? I had one of those days and I was very sure that one of my kids had adjusted the time and that in reality the clock was not more than 4 

Continue reading …

The curse of monkey island

The inspiration to the topic of the very first blog post after my revival of this site comes from one of my colleagues that yesterday in a temporary moment of frustration screamed out “how can I work on this monkey island?”. The exact reason to this outrage has disappeared from my memory, but I think that a 

Continue reading …

Bloggsvar: “Jag är en blind ledarhund”

Per svarar på ett blogginlägg från Privata Affärer som diskuterar huruvida det är en belastning eller tillgång att inte kunna allt. Per är övertygad om att svenska företag i större utsträckning borde anlita experter för att göra delar av arbetet ist för att göra något halvhjärtat själva.